TNG sở hữu các khu công nghiệp nằm ở các vị trí thuận lợi về giao thông, gần các cảng biển, sân bay. Hơn nữa, dịch vụ trong các khu công nghiệp còn bao gồm: cho thuê văn phòng, kho bãi, hạ tầng điện nước được đảm bảo, các dịch vụ gia tăng giá trị như logistics; tất cả tích hợp cùng với giá thuê cạnh tranh là những điểm làm nên lợi thế hấp dẫn trong việc thu hút các chủ doanh nghiệp.
Các khu công nghiệp trực thuộc TNG bao gồm:

khu-cong-nghiep-1

khu-cong-nghiep-2

khu-cong-nghiep-3

khu-cong-nghiep-4

khu-cong-nghiep-5

khu-cong-nghiep-6

khu-cong-nghiep-7